Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
MuggaPolska.PL
Usługodawca
Serwis internetowy MuggaPolska.PL, dostępny pod adresem https://muggapolska.pl jest prowadzony przez:

INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 87/U1, 01-307 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000439135, NIP 5223000838, nr REGON 14638039200000, kapitał zakładowy 5100,00 zł, kapitał wpłacony 5100,00 zł

Punkt kontaktowy
W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: hurt@muggapolska.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://muggapolska.pl/kontakt

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 536 172 275

Język komunikacji
Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji
Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.

Warunki techniczne
Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://muggapolska.pl/polityka-prywatnosci
Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 17.03.2024.